Αγαπητοί φίλοι,

Θέλουμε να σας καλωσορίσουμε στην ιστοσελίδα της MOUMOURI OIL, μιας εταιρίας η οποία δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια στις περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής και της Στερεάς Ελλάδας. Η Εταιρία μας έχει σαν αντικείμενό της τη συλλογή τηγανισμένων και μαγειρεμένων ελαίων, με σκοπό την μετατροπή τους σε βιοκαύσιμα. 

Με σεβασμό στο περιβάλλον μας, αλλά και στα παιδιά μας, οραματιζόμαστε και εργαζόμαστε για έναν κόσμο με λιγότερους ρύπους και απόβλητα, τον οποίο θα μπορούμε να απολαμβάνουμε με καλύτερη ποιότητα ζωής και υγεία. Η αρχική μας αυτή ευαισθησία, αλλά και η ανάγκη για καλύτερη διαχείριση των φυσικών πόρων της γης, μας οδήγησε στην ίδρυση της εταιρίας μας, την οποία συνεχώς αναπτύσσουμε, εκσυγχρονίζουμε και ενισχύουμε ώστε να ανταποκρίνεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της εποχής μας. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια οι επιχειρήσεις εστίασης αντιμετώπιζαν ένα μεγάλο πρόβλημα σχετικά με τα απόβλητα από τα τηγανισμένα λάδια. H αλόγιστη απόρριψή τους στην αποχέτευση ή στην ύπαιθρο δημιουργούσε τεράστια οικολογική βλάβη στο περιβάλλον, εφόσον 1 και μόνο λίτρο τηγανισμένου ελαίου μολύνει 1.000.000 λίτρα νερού. Σύμφωνα με την έκθεση του κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η αλόγιστη απόρριψη των τηγανελαίων αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ρύπους που επιβαρύνουν το περιβάλλον μας. Η επιρροή τους είναι άμεση στο αποχετευτικό δίκτυο, στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, στους χώρους απόθεσης απορριμάτων και κυρίως στους υδάτινους αποδέκτες.

Η προτροπή μας και η δραστηριότητά μας είναι να προσπαθήσουμε για ένα καλύτερο αύριο και είμαστε βέβαιοι ότι στο εγχείρημά μας αυτό θα σας βρούμε στο πλευρό μας.

 

Με εκτίμηση, 

MOUMOURI OIL